Договір публічної офертиДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна Публічна оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазину VV.ua (надалі по тексту – «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Інтернет-магазин (надалі по тексту – «Договір»).

1.2. Цю Публічну оферту (пропозицію) розміщено на офіційному інтернет-сайті Продавця, режим доступу: https://vv.ua (надалі – «Сайт»).

1.3. Покупець розуміє та безумовно погоджується з тим, що факт оплати ним товару, замовленого у Продавця через Сайт, є свідченням повного і безумовного прийняття Покупцем усіх умов Договору.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1. У цій оферті, якщо зі змісту не випливає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

2.2. «Товар» – речі, представленні в Інтернет-магазині для продажу;

2.3. «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину. Даний засіб розміщений на веб-сайті https://vv.ua;

2.4. «Продавець» – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті;

2.5. «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче;

2.6. «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати;

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

3.2.1. добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

3.2.2. самостійне оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

3.2.3. оплату Покупцем Замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

3.2.4. обробку і доставку Замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, що є в наявності та представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. Про відсутність Товару на складі менеджер Продавця повідомляє Покупця по телефону або через електронну пошту.

4.4. У разі відсутності Товару Покупець має право: замінити його Товаром аналогічної моделі або відмовитися від даного Товару або скасувати Замовлення.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання Покупцем Товару у відділенні транспортних компаній за готівковий або безготівковий розрахунок в гривнях (після оплатою).

5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка Товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складу транспортної компанії, обраного Покупцем. Покупець самостійно отримує замовлений Товар на складі транспортної компанії.

6.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються товарно-супровідні документи, передбачені законодавством України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Продавець зобов'язаний:

7.1.1. передати у власність Покупцеві Товар, що визначений та оплачений останнім відповідно до Замовлення;

7.1.2. передати Покупцеві товаро-супровідні документи;

7.1.3. на вимогу Покупця надавати останньому інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів; 7.1.4. інформувати Покупців про наявність або відсутність Товару на складі.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. в односторонньому порядку припинити поставку Товару за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов;

7.2.2. в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

7.3.1. своєчасно оплатити Замовлення та отримати Товар на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

7.4.1. оформити замовлення в Інтернет-магазині;

7.4.2. оформити електронний договір;

7.4.3. вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

7.4.4. отримувати інформацію про Товар, передбачену законодавством про захист прав споживачів;

7.4.5. бути поінформованим про наявність або відсутність Товару на складі.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

8.2.1. змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

8.2.2. за незначну невідповідність оригіналу кольорової гами Товару, представленого в Інтернет-магазині, що може відрізнятися від виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів Покупця;

8.2.3. за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

8.2.4. за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються не з вини Продавця;

8.2.5. за протиправні, незаконні дії Покупця, вчинені за допомогою доступу до мережі Інтернет;

8.2.6. за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.2.7. за протиправні дії третіх осіб;

8.2.8. у разі виникнення форс-мажорних обставин.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну своїми діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) Продавцю та/або третім особам, або їх майну, державі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на Сайті.

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.3. Фактичною датою електронного угоди між Сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.4. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. Продавець не несе відповідальності та не відшкодовує плату, здійснену Покупцем за користування доступом до всесвітньої мережі Інтернет, наданим його інтернет-провайдером або оператором зв'язку;

9.5. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях виконання цього Договору (обробки Замовлення, комунікації з Покупцем, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків, розгляд скарг та пропозицій тощо).

9.6. Інтернет-магазин на Сайті залишає за собою право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям і юридичним особам для реалізації товару.

10. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

11. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА СТРОК ЙОГО ДІЇ

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. Звертаємо вашу увагу, що інтернет-магазин на офіційному інтернет-сайті VV.ua, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет-платформою фізичним особам-підприємцям і юридичним особам для реалізації товару!

Час роботи: пн-нд 9:00 - 18:00, без вихідних
Телефонуйте: 0 800 75-60-09 (безкоштовно)
0 Інтернет магазин канцтоварів - Віват, канцелярія!